UE bip projekty unijne FB

Nieodpłatna pomoc prawna

Od 7 lipca 2021 r. (w każdą środę) można skorzystać z punktu nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanego w budynku Urzędu Gminy Wijewo - Bibliotece.

W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy skontaktować się ze Starostwem Powiatowym w Lesznie, który odpowiada za organizację nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie leszczyńskim:

-  telefonicznie - 65 529 68 01 - w poniedziałki w godz. 8:00 - 16:00 oraz od wtorku  do piątku w godz. 7:00 - 15:00 ;

- za pośrednictwem skrzynki e-mail na adres: starostwo@powiat-leszczynski.pl;

- przez stronę www:   https://np.ms.gov.pl

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, godzinę i lokalizację punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, z którego chce się skorzystać oraz numer telefonu kontaktowego.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Jaką pomoc możesz otrzymać?

- informację, jaka jest twoja sytuacja prawna oraz jakie są twoje prawa i obowiązki;
- informację, jak można rozwiązać twój problem;
- pomoc przy sporządzeniu projektu pisma, wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych lub wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu;
- pomoc przy sporządzeniu planu działania (np. spłaty zobowiązań) oraz w jego realizacji;
- darmową mediację (np. w sytuacji konfliktu z sąsiadem).

Polecamy