UE bip projekty unijne FB

Referaty urzędu

Referat Spraw Obywatelskich i  Organizacyjnych


Imię i nazwisko, stanowisko

Zakres obowiązków

Kontakt

Aneta Bajon

Sekretarz Gminy

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych 

 • oświata
 • zdrowie,
 • kadry
 • BHP/ppoż

 65 549 40 85 wew. 41

Aleksandra Mikołajczuk

Referent

 • sekretariat
 • sprawy organizacyjne
 • obsługa Rady Gminy

65 549 40 85 wew.39

     

Laura Wycichowska

Pomoc administracyjna

 • sekretariat,
 • sprawy organizacyjne,
 • promocja

65 549 40 85 wew. 39

 

 
     

Joanna Zając

Inspektor

 

 • sprawy obywatelskie
 • sprawy obronne
 • zarządzanie kryzysowe

 

65 549 40 85 wew. 32

Daria Kasperska

Referent

 • zabytki
 • działalność gospodarcza
 • młodociani
 • zezwolenia na alkohol
 • baza noclegowa

 

65 549 40 85 wew. 47

 

 

Referat Finansów

Imię i nazwisko, stanowisko


Zakres obowiązków

Kontakt

 

Krystyna Piasna-Białas

Skarbnik Gminy

 

 • księgowosć budżetowa i sprawozdawczość

65 549 40 85 wew. 36

Ilona Giera

Zastępca Skarbnika Gminy

 • księgowość budżetowa i sprawozdawczość

65 549 40 85 wew. 36

Anna Rozynek

Inspektor

 • płace
 • organizacje pozarządowe

65 549 40 85  wew. 33

Magdalena Wojciech

Referent 

 • księgowość budżetowa i sprawozdawczość

65 549 40 85 wew. 36

Sylwia Leśna

Referent

 • księgowość budżetowa i sprawozdawczość

65 549 40 85 wew. 36

Magdalena Spławska

Inspektor

 • księgowość budżetowa i sprawozdawczość
65 549 40 85 wew. 36

Anna Szmyt

Inspektor

 • podatki i opłaty lokalne
 • akcyza

65 549 40 85 wew. 35

Renata Zygmanowska

Inspektor

 • księgowość podatkowa
 • windykacja

65 549 40 85 wew. 35

 

Referat Finansów Oświaty


Imię i nazwisko, stanowisko

Zakres obowiązków

Kontakt

Monika Gertych

Kierownik Referatu Finansów Oświaty

Główna księgowa jednostek oświatowych                                                                                       

 • księgowość jednostek oświatowych

65 549 40 85 wew. 42

Weronika Wolniczak

Księgowa 

 • księgowość jednostek oświatowych

65 549 40 85 wew. 42

Anna Rozynek

Księgowa

 • księgowość jednostek oświatowych

65 549 40 85  wew. 42

 

 

Referat Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Imię i nazwisko, stanowisko

Zakres obowiązków

Kontakt

Anna Włoczewska-Grys

Kierownik Referatu Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

 • budownictwo, planowanie przestrzenne, 

65 549 40 85 wew. 38 , 48

Waldemar Skrzypczak

Inspektor
 • ochrona środowiska, rolnictwo i leśnictwo
 • fundusz sołecki
 • czyste powietrze

65 549 40 85 wew. 38 , 48

Sylwia Sobierajska

Referent

  65 549 40 85 wew. 38 , 48

 

 

 

Referat Rozwoju

Imię i nazwisko, stanowisko

Zakres obowiązków

Kontakt

Leszek Józefczak

Kierownik Referatu Rozwoju 

 • pozyskiwania środków z europejskich i krajowych funduszy, zamówienia publiczne

65 549 40 85 wew. 33

Patrycja Babuszkiewicz

Referent

 • inwestycje i zamówienia publiczne

65 549 40 85  wew. 37

 

Natalia Poszwińska 

Referent

 • inwestycje i zamówienia publiczne

65 549 40 85  wew. 33

Ewelina Kowal

Inspektor

 • inwestycje i zamówienia publiczne

65 549 40 85  wew. 37

  

Polecamy