UE bip projekty unijne FB

Zabytki

Na nasze dziedzictwo składają się dobra kultury oraz dobra natury. Zabytki jako dobra kultury wytworzone w minionych epokach stanowią integralną część tego dziedzictwa. Ich ochrona należy do obowiązków Państwa co zostało zapisane w art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – „Rzeczpospolita Polska (….) strzeże dziedzictwa narodowego”. Zabytki w swych niematerialnych wartościach są dobrem wspólnym.

Na terenie gminy najważniejszą grupę stanowią zabytki architektury i budownictwa. Do najbardziej znanych należą:

 

  • Kościół św. Jadwigi w Brennie

Rzymskokatolicki kościół parafialny we wsi Brenno znajdujący się przy ulicy Kościelnej 2 w powiecie leszczyńskim. Należy do dekanatu przemęckiego. 

Obecna budowla murowana została wybudowana w 1781 roku. Wnętrze utrzymane jest w stylu barokowym. 

W czasie II wojny światowej kościół został zamieniony na magazyn materiałów biurowych. Ksiądz Stefan Hanas odnowił zniszczoną świątynię. Zostało wymienione pokrycie dachowe na czerwoną dachówkę, zbudowano nowy mur otaczający kościół, została wyremontowana wieża oraz zamontowano dwa nowe dzwony „Szczepan” i „Stefan”.

Współcześnie w kościele zostały zamontowane nowe ławki, posadzka marmurowa, wymieniony dach i odrestaurowane wieże. 

Na terenie kościoła znajduje się także zabytkowe XIX wieczne obrazy i rzeźby.

Do zabytkowych obiektów leżących na terenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jadwigi jest także Plebania  powstała w 1830 roku.

 

  •  Zespół pałacowo- parkowy

Dnia 18 czerwca 2012 r. decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rejestru pod nr 865/Wlkp/A wpisany został zespół pałacowo-parkowy znajdujący się w miejscowości Wijewo. Jako datę powstania zespołu pałacowo-parkowego w Wijewie szacuje się przełom XIX i XX wieku. Obiekt powstał jako część większego założenia rezydencjalno-folwarcznego. Pałac wybudowany został w stylu historyzmu z elementami neogotyku i należy do najbardziej okazałych w okolicy. Wyróżnia go bardzo starannie opracowana forma architektoniczna elewacji. Budynek w większości zachował autentyczną substancję zabytkową, w związku z tym posiada niezwykłą wartość historyczną i artystyczną. Obecnie pałac służy jako siedziba Urzędu Gminy Wijewo oraz siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej. Pałac znajduje się w zachodniej części parku. Na południowy wschód od pałacu znajduje się historyczna lodownia. Park krajobrazowy został założony na planie zbliżonym do czworokąta z centralnie usytuowanym stawem, w którym znajduje się fontanna. Układ ścieżek parkowych jest nieregularny. Zadrzewienie składa się głównie z drzew liściastych. W parku znajdują się drzewa wpisane do Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody. Na terenie zespołu pałacowo-parkowego znajduje się dziedziniec z fontanną, obszerny parking, plac zabaw, zewnętrzna siłownia oraz scena z płytą taneczną. Możemy zaobserwować również figury najpospolitszych zwierząt leśnych żyjących na terenie gminy. Cały obszar zabytku podlega stałej pielęgnacji zieleni oraz bieżącym naprawom i konserwacjom, w celu zachowania obiektów w dobrym stanie technicznym, a także ze względów estetycznych.

  • Wiatrak koźlak na ul. Wczasowej 

Drewniany wiatrak typu koźlak położony w Brennie na ul. Wczasowej 8. Za datę powstania przyjmuje się 1794 rok, ponieważ taka data została wyryta na mącznicy. W 1992 roku został gruntownie wyremontowany i zaadaptowany na obiekt wczasowy. Obecnie znajduje się w rękach prywatnych i pełni funkcję obiektu noclegowego.  

   

  • Wiatrak koźlak - przy ul. Kargowskiej

Zlokalizowany w Brennie przy ul. Kargowskiej 1. Powstał w 1846 roku. Z zachowanych elementów wynika, że był kilkakrotnie remontowany i przebudowywany. W wiatraku prowadzono przemiał zboża do 1956 roku. Obecnie nie jest użytkowany.


Podczas wizyty w Gminie Wijewo warto również zobaczyć różne zabytkowe kapliczki i figurki przedstawiające święte postacie, które znajdują się w różnych miejscach na terenie gminy.


Należą do nich między innymi:

  • XIX wieczna kapliczka z dzwonem w Miastku

  • Grota z figurą Matki Boskiej w Brennie z 1946 r.

https://zabytek.pl/pl/mapa

 

 

Polecamy