UE bip FB

Program Piorytetowy Czyste Powietrze

Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze w podziale na gminy - dane od początku trwania Programu do 30.12.2022 r.
Powiat Gmina Liczba złożonych wniosków Liczba zrealizowanych przedsięwzięć Sumaryczna kwota wypłaconcyh dotacji [zł]
Leszczyński Wijewo 119 50 1 072 200,07 zł

 

Więcej informacji dotyczącej Programu Piorytetowego Czyste Powietrze zajdą Państwo pod adresem :https://www.wfosgw.poznan.pl/ 

Polecamy