UE bip projekty unijne FB

Nowa droga na Ostrów

"Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką 305 w miejscowości Radomyśl wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowości Przylesie" 

 

 

Chociaż tytuł zadania „Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką 305 w miejscowości Radomyśl wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowości Przylesie” nic nie mówi o ul. Wczasowej w Brennie, to właśnie ta droga jest przedmiotem kolejnej inwestycji w Gminie Wijewo. Z wygospodarowanych środków postanowiono wyremontować drogę na Ostrów.

Realizacja inwestycji niewątpliwie przyczyni się do poprawy efektywności istniejącego układu komunikacyjnego poprzez utworzenie nowego odcinka drogi oraz przebudowę istniejącego odcinka drogo i budowy chodnika. Przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej aglomeracji Wijewo oraz poprawi jakość życia mieszkańców poprzez dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb uczestników ruchu. 

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: do 15.11.2023 

dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja II,  

przewidywana wartość inwestycji: 4 125 242,00 zł
kwota dofinansowania: 3 918 979,90 zł
wkład własny: 206 262,10 zł.

 

Polecamy