UE bip projekty unijne FB

Uroczyste otwarcie Klubu Seniora w Gminie Wijewo

Z myślą o osobach w wieku 60+ powstał w gminie Wijewo Klub Seniora, którego uroczyste otwarcie miało miejsce 25 października  br.

Klub Seniora w gminie Wijewo powstał w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 na adaptację i remont pomieszczeń na potrzeby Klubu Seniora  oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na utworzenie  i bieżące funkcjonowanie Klubu Seniora.   

 Łącznie na Klub Seniora w Gminie Wijewo pozyskano dofinansowanie w kwocie ponad  600.000,00 zł.

W uroczystości otwarcia Klubu udział wzięli licznie zgromadzeni seniorzy, parlamentarzyści, władze gminne, radni powiatowi i gminni, przedstawiciele stowarzyszeń, kierownicy i dyrektorzy jednostek oraz zaproszeni goście. 

Uroczystości towarzyszyły liczne wystąpienia, przemowy i podziękowania dla osób, którzy w znaczący sposób przyczynili się do powstania klubu.

Podczas uroczystości siedzibę Klubu Seniora poświęcił ksiądz Andrzej Sotek- Proboszcz parafii p.w. Św. Jadwigi Śląskiej, a uroczystego otwarcia dokonali:  Pan Mieczysław Drożdżyński - Wójt Gminy Wijewo,  Pan Jan  Dziedziczak-  Sekretarz Stanu, pełnomocnik Rządu do spraw Polonii 
i Polaków za Granicą, Pan Wisław Szczepański- Poseł na sejm RP, Pan Grzegorz Rusiecki- Poseł na Sejm RP,  Pan Jarosław Wawrzyniak- Starosta leszczyński, Pan Radosław Dukat - Kierownik Działu Polityki Senioralnej  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Pani Małgorzata Wysocka-  kierownik Klubu Seniora w Gminie Wijewo, Pani Irena Talaga- Radna Gminy Wijewo.

Symboliczne przecięcie wstęgi daje nowy początek miejscu, które będzie realizować szerokie potrzeby seniorów w naszej gminie. Podczas uroczystości doceniona została postawa władz Gminy Wijewo , za podjęcie inicjatywy w kierunku powstania miejsca dla seniorów, podkreślił ważną rolę najstarszego pokolenia w życiu społecznym.

Jesień życia nie musi być czasem smutnym, nudnym, czy upływającym w samotności. W każdym wieku i na każdym etapie życia potrzebna  jest  pasja, aktywność, kontakt  z otwartymi i życzliwymi ludźmi, jednym słowem powody dla których warto żyć!

Polecamy