UE bip projekty unijne FB

Darmowy transport na wybory do Parlamentu Europejskiego - 9 czerwca

Wybory do parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 09.06.2024r.

 

Zgodnie z art. 37f § 1 ustawy z 5.11.2011 r. - Kodeks wyborczy – dalej k.w., wójt gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej w rozumieniu art. 21a ust. 1 pkt 2 ustawy z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - dalej u.d.j.s.t., w dniu wyborów organizuje bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy: nie funkcjonuje w dniu wyborów publiczny transport zbiorowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym - dalej u.p.t.z., albo najbliższy przystanek komunikacyjny, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13 u.p.t.z., oddalony jest o ponad 1,5 km od lokalu wyborczego.

 

 

Polecamy